KNLTB vereniging

Als je wilt meedoen aan officiële tennis- en/of padelcompetities van de KNLTB, of aan open toernooien wilt deelnemen,  moet je lid zijn van de KNLTB. Via De Oude Eik kan je lid worden van de bond, zodat je kunt deelnemen aan deze evenementen. Als je KNLTB lid wilt worden, kan je dat aan ons laten weten. Als je je aanmeld voor de KNLTB competities zullen wij je, als je nog geen lid bent, aanmelden voor een KNLTB lidmaatschap. 

KNLTB Tennis- en padelvereniging

De tennisvereniging De Oude Eik wordt geleid door het bestuur en besluiten worden voorgelegd in de Algemene Ledenvergadering (ALV) of eventueel via mail.

De organisatie en informatie rondom KNLTB gerelateerde zaken wordt gedaan door het KNLTB Bestuur van de Oude Eik. 

Het bestuur van Tennis- en padelvereniging De Oude Eik bestaat uit:

Voorzitter
Bram van Rossum
06-18560710
oudeeik@live.nl

Secretaris/ledenadministratie
Paula van Bekkum
06-14407590
oudeeik@live.nl

Technische commissie / Competitiezaken
Ron van de Weerd
06-41421969
oudeeik@live.nl

Penningmeester
Arthur Honer
06-25525768
oudeeik@live.nl

Lid
Johan Kraall
06-27092221
oudeeik@live.nl

KNLTB tennis