Lesreglement

Lesreglement Tennis- en Padelpark De Oude Eik

Laatst aangepast op: 15 mei 2024

Als je je inschrijft voor tennislessen en/of padel lessen bij De Oude Eik ga je akkoord met de onderstaande lesvoorwaarden.

Artikel 1 – Lesvoorwaarden en betalingen

 1. Voor het deelnemen aan tennislessen is het verplicht om een actief lidmaatschap te hebben. Dat geldt voor zowel de groepslessen, selectietraining, tennis kids en privélessen.
 2. Facturatie van lesgeld wordt door de tennisleraar verstuurd, voor aanvang van de lesperiode.
 3. Betaling dient te zijn gemaakt voor aanvang van de eerste les, tenzij anders met de tennisleraar is overeengekomen.
 4. Deelname aan tennislessen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij anders met de tennisleraar overeengekomen.
 5. Het volgen van tennislessen of padellessen geschiedt op eigen risico. Leraren zijn niet aansprakelijk voor ongevallen.

Artikel 2 – Lessen, dag en tijd en lesgroepen

 1. Een lesuur bij De Oude Eik duurt 50 minuten, een half lesuur duurt 25 minuten.
 2. Indeling van de lesgroepen gebeurt op basis van de bij inschrijving aangegeven voorkeuren en worden bij aanvang van iedere lesperiode door ons gemaakt.
 3. Voorkeuren voor groepsgrootte en tijdstip in de week worden zo veel mogelijk gerespecteerd.
 4. In geval er moet worden afgeweken van aangegeven voorkeuren, zullen wij dit voordat de indeling definitief gemaakt wordt met je worden besproken.
 5. Je wordt in een vaste lesgroep en op een vast tijdstip ingedeeld, deze indeling is definitief.
  1. In geval niveauverschillen te groot zijn, of er om andere redenen blijkt dat er geen goede match is voor jou binnen de lesgroep, kan in overleg worden gekeken naar mogelijkheid om over te stappen naar een andere lesgroep. Hier kunnen echter geen garanties voor worden gegeven.
 6. De samenstelling van lesgroepen zal door ons zo zorgvuldig mogelijk worden gemaakt. De indeling van de lesgroepen zal uiteindelijk door het parkbeheer worden gemaakt.
 7. Wil je op een later moment deelnemen, dan wordt er in overleg gekeken naar mogelijkheden om in te stromen.

 

Artikel 3 – Verzuim, verhindering en annuleringen

 1. In geval jij, om wat voor reden dan ook, verzuimd aanwezig te zijn bij een tennisles, is dit voor eigen rekening. Restitutie van lesgeld voor gemiste lessen zal niet gebeuren in geval je verzuimd aanwezig te zijn bij een of meerdere lessen tijdens de lesperiode.
 2. In geval een tennisleraar, om wat voor reden dan ook, niet in staat is om een tennisles te geven, zal deze les op een later tijdstip worden ingehaald.
 3. In geval een tennisles vanwege weersomstandigheden geen doorgang kan vinden, zullen de eerste twee vervallen lessen worden ingehaald aan het eind van de lesperiode.

Artikel 4 – inhalen van lessen

 1. De inhaallessen worden aangeboden in de weken aansluitend op de laatste reguliere lesweek, op dezelfde dag en tijdstip als tijdens de lesperiode het geval was.
 2. Geplande inhaallessen worden bij annulering vanwege weersomstandigheden niet normaals aangeboden.

 

Privacy voorwaarden Plan my Sport